Wybór okapu

Przed zakupem okapu kuchennego musimy obliczyć jaką wydajność powinien posiadać tak aby skutecznie oczyszczał powietrze w naszej kuchni. Parametr, który to określa nazywa się natężeniem przepływu powietrza i wyrażany jest w [m3/h]. W tym celu mnożymy ze sobą poszczególne wymiary kuchni i otrzymany wynik mnożymy przez 10.

Przykład: kuchnia ma wymiary szerokość 4,0 metry, długość 3m, wysokość 2,5m. Obliczenie będzie wyglądało następująco: (4,0*3,0*2,5)*10=300.
Tak więc natężenie przepływu powietrza jakie 'jest nam potrzebne' powinno wynosić 300 lub więcej m3/h.
Drugą sprawą z jaką musimy się zmierzyć jest typ okapu. Rozróżniamy kilka typów ze względu na umiejscowienie okapu, m.in.:

* kominowy - zamocowany na ścianie

* wyspowy - zamocowany do sufitu

* podszafkowy - zamocowany na ścianie, pod szafką

* podszafkowy zabudowany - zamocowany w szafce

Ostatnia kwestią jest wybór konkretnego modelu wybranego typu, jego kolorystyka, kształt, materiał z jakiego jest wykonany, itp.

Zdecydowana większość okapów kuchennych może pracować jako pochłaniacz lub jako wyciąg.
Praca w trybie wyciągu oznacza podłączenie okapu do komina wentylacyjnego za pomocą rur lub przewodów wentylacyjnych. Wtedy wszelkie zapachy z kuchni wyrzucane są poza dom.

Praca w trybie w pochłaniacza oznacza konieczność montażu w okapie filtrów węglowych, które pochłaniają nieprzyjemne zapachy podczas gotowania a oczyszczone powietrze powraca do kuchni.

Montaż okapu

Przed przystąpieniem do montażu okapu należy dokładnie przestudiować instrukcję dostarczoną wraz z okapem lub pobraną z naszej strony. Ułatwi to montaż i pozwoli zminimalizować możliwość uszkodzenia okapu.

Wysokość montażu okapu nad płyta kuchenną uzależniona jest przede wszystkim od jej rodzaju. Jeśli płyta jest na gaz lub inne paliwo stałe odległość ta powinna wynosić 75 cm, a w przypadku płyt elektrycznych 65 cm i indukcyjnych 55 cm. Wysokości te są wysokościami sugerowanymi, nie wynikającymi z przepisów prawa. Należy jednak pamiętać, że zwiększenie odległości okapu od płyty może zmniejszyć szybkość pochłaniania.